محصولات زمزم

آب معدنی تولید شده در زمزم از سر چشمه کوه های سهند است که فاقد نیترات و نیتریت بوده و سبک است.

شرکت زمزم تهران

شرکت نوشابه سازی زمزم
شرکت نوشابه سازی زمزم تهران
تهران - خیابان آزادی - نبش جیحون - شركت زمزم تهران
تلفن: 8-66014695-021
فکس: 66014703 -021
© 2020 Zamzam Company. All right reserved. WebDesign: MAK