زنجبیل به نام عمومی Ginger مشهور و گیاه بومی هندوستان است. در قرون وسطی از زنجبیل برای درمان تهوع استفاده می شده است. عصاره زنجبیل ضد تهوع، مقوی قلب، ضد لخته شدن خون، ضد التهاب، حاوی آنتی اکسیدان فراوان، محرک سیستم ایمنی، پایین آوردنده کلسترول و حاوی خواص آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی می باشد.

در راستای پاسخ به تنوع ذائقه مصرف کنندگان نوشابه های ایرانی، نوشابه زنجبیلی زمزم حاوی افشره طبیعی زنجبیل، شکر و آب گازدار تهیه شده است.