نوشابه ای گوارا با طعم واقعی کولا که علت انتخاب نام سبز، تداعی منشا گیاهی و اثرات سلامتی بخش این نوشیدنی است. در این محصول بخش قابل توجهی از شکر حذف گردیده و شیرین کننده گیاهی بدست آمده از گیاه «استویا» جایگزین شکر شده است که شامل ترکیب شیرین کننده ی طبیعی فاقد کالری است.
کالری دریافتی از این محصول 60 درصد کمتر از نوشابه های معمولی حاوی شکر است و مصرف آن برای افراد حساس به اضافه وزن و افرادی که علاقه ای به مصرف شیرین کننده های مصنوعی ندارند ، توصیه می شود.